ödüller

67. TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Ödül sahipleri jüri tarafından belirlendikten sonra Türkiye Milli Pediatri Derneği web sitesinde ve kongre web sitesinde yayınlanacaktır.

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü – 5.000 TL
Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü – 3.000 TL
Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü – 2.000 TL
Poster Bildiri Ödülü – 2.000 TL
Eğitim ve Sağlıkta Kalite Vakfı Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu Ödülü – 2.000 TL