düzenleme kurulu

KONGRE BAŞKANI
Prof. Dr. Enver HASANOĞLU

KONGRE DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Mustafa ARGA
Prof. Dr. Aysun BİDECİ
Prof. Dr. Koray BODUROĞLU
Prof. Dr. Yıldız CAMCIOĞLU
Prof. Dr. Merih ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Asuman ÇOBAN
Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR
Prof. Dr. Sevcan BAKKALOĞLU EZGÜ
Prof. Dr. Fulya GÜLERMAN
Prof. Dr. Ayla GÜNLEMEZ
Prof. Dr. Olgu HALLIOĞLU
Prof. Dr. Alev HASANOĞLU
Prof. Dr. Zafer KURUGÖL
Prof. Dr. İlyas OKUR
Prof. Dr. Hasan ÖZEN
Prof. Dr. Elif ÖZMERT
Prof. Dr. Hakan POYRAZOĞLU
Prof. Dr. Canan SEREN
Prof. Dr. Özlem TEKŞAM
Prof. Dr. Hasan TEZER
Prof. Dr. Betül ULUKOL

* Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.