çocuk hemşireliği kongresi

SALON G
13:30 - 13:45 Açılış Konuşmaları
13:45 - 14:15 KONFERANS
Başkan: Lale Büyükgönenç
> Çocuklarda İhmal ve İstismar: Depremin Gölgesindeki Çocuklar
Suzan Yıldız
14:15 - 15:15 PANEL
"Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesindeki Bebeğin Bakımı"
Başkanlar: Ayfer Açıkgöz, Nuray Özkol
> Güvenli Uyku
Emriye Hilal Yayan
> Uygun Pozisyon
Serap Balcı
15:30 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00 PANEL
"Tıbbi Cihaz ile İlişkili Basınç Yaralanmalarının Önlenmesi"
Başkanlar: Dilek Küçük Alemdar, Şehriban Aydın
> Neden, Sıklık ve Sonuçları
Nuray Özkol
> Yaralanmaların Önlenmesinde Bakım Paketlerinin Kullanımı
Ayfer Açıkgöz
SALON G
09:00 - 10:00 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Başkanlar: Melahat Akgün Kostak, Dilek Küçük Alemdar
10:00 - 10:30 Ara
10:30 - 11:30 PANEL
"Onkolojik Sorunu Olan Çocukta Kanıta Dayalı Uygulamalar"
Başkanlar: Suzan Yıldız, Eda Çiftçi Aksoy
> Kemoterapinin Güvenli Uygulanması
Oya Marasuna
> Semptom Yönetimi
Melahat Akgün Kostak
11:30 - 12:00 KONFERANS
Başkan: Duygu Demir
> Emzirme Destek Merkezi ve Relaktasyon Ünitelerinin Önemi ve İşleyişi
Nihal Özkan
12:00 - 12:30 KONFERANS
Başkan: Serap Balcı
> Çocuklarda Parenteral Beslenmede Hemşirenin Rolü
Şehriban Aydın
12:30 - 13:30 Öğle Yemeği
13:30 - 14:00 KONFERANS
Başkan: Lale Büyükgönenç
> Dünya’da Aşılama ve Aşı İle Önlenebilir Hastalıklarda Son Durum
Tuba Bedir Demirdağ
14:00 - 15:00 PANEL
"Çocuk Acilde Hemşirelik Bakım ve İzlemi"
Başkanlar: Emriye Hilal Yayan, Oya Marasuna
> Septik Şok
Eda Çiftçi Aksoy
> Status Epileptikus
Dilek Küçük Alemdar
15:00 - 15:30 KONFERANS
Başkan: Şehriban Aydın
> Pediatrik Palyatif Bakım ve Hemşirelik Yaklaşımı
Duygu Demir
15:30 - 16:00 Ara
16:00 - 17:00 Değerlendirme, Ödül Töreni ve Kapanış