bildiri gönderimi

Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 2 Ekim 2023 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 10 Eylül 2023 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiriler kongreden sonra web sitesinde yayınlanacaktır.

Bildiri Özeti Gönderimi İçin Son Tarih: 10 Eylül 2023

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen katılımcıların 9 Ekim 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir.

Poster bildirilerin kongre sırasında E-poster modülünde sunulabilmesi için, tam metin gönderimlerini online bildiri sistemi üzerinden 9 Ekim 2023 gününe kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOT: 67. Türkiye Milli Pediatri Kongresi sırasında gerçekleştirilecek olan 22. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi ve 3. Pediatri Diyetisyenliği Kongresi adına bildiri göndermek için online bildiri sisteminde “Çocuk Hemşireliği” ya da “Pediatri Diyetisyenliği” grubunu seçmeniz gerekmektedir. Diğer tüm gruplar, ana kongrede sunulacak olan bildirilerin alt gruplarıdır. Bildirilerinizin yanlış bir alanda değerlendirilmemesi için, bildirinizi gönderirken Bildiri Grubu kısmına dikkat etmenizi önemle rica ederiz.

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
  • Bildirilerin kongre bildiri kitabında yayınlanması için kongre kaydının yapılmış olması gerekir.
  • Bildiriler sadece online bildiri sistemi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü veya poster bildiri) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
  • Özet 400 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (400 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
  • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
  • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
  • Özet; Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
  • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
  • Türkiye Milli Pediatri Kongresi’nde bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
  • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi üzerinden de sonuçları takip edebilirsiniz.

DİKKAT:
Özetler bildiri kitapçığında orijinal hali ile basılacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle özetin okunaklı olması ve üzerine silinti yapılmaması önem taşımamaktadır.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için; Arkadyas Bilişim Hizmetleri info@arkadyas.com mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Önemli Tarihler
Bildiri gönderimi için son kabul tarihi: 10 Eylül 2023
Kabul mektuplarının bildiri sahiplerine iletilmesi: 2 Ekim 2023
Kabul edilen posterlerin tam metin girişleri için son tarih: 9 Ekim 2023
Bildirisi kabul edilen katılımcıların kayıt işlemlerini tamamlaması için son tarih: 9 Ekim 2023