kurslar

ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI KURSU
SALON D
Kurs Yöneticileri: Ateş Kara, Hasan Tezer

Kursun Amacı: Çocuk Hekimlerinin çocuklarda sık görülen enfeksiyon hastalıklarını tanıması, enfeksiyon hastalıklarında kullanılan laboratuvar tetkiklerini değerlendirebilmesi

Kursun Öğrenim Hedefleri

Çocuk hekimlerinin;

 • Pediyatrik pratikte sıkça kullanılan laboratuvar tetkiklerini yorulmayabilmesi
 • Çocukluk çağının en sık hastalık grubu olan solunum yolu enfeksiyonlarının tanısını koyabilmesi
 • Bakteriyel ve viral enfeksiyonlarda kullanılan serolojik testleri bilmesi ve yorumlayabilmesi, bu hastalıkların ayrımında kullanabilmesi
 • Ülkemizde endemik olarak görülen Tüberküloz hastalığından çocuklarda hangi durumlarda şüphelenilmesi gerektiğini bilmesi
 • Çocuklarda tüberküloz hastalığının tarama endikasyonlarını bilmesi ve tarama testlerini uygulayabilmesi
 • Tüberküloz hastası ile temaslı çocuklar ve hasta çocuklar için laboratuvar tetkiklerini değerlendirmesi
 • İntrauterin enfeksiyon şüphesi olan çocukları değerlendirebilmesi
 • İntrauterin enfeksiyonlara yönelik antenatal ve postnatal tanısal testleri değerlendirmesi
12:45 - 13:00 Açılış
13:00 - 13:30 Akut Faz Cevabı Ne Anlama Gelir? Nasıl Değerlendirilir?
Ayşe Kaman
13:30 - 14:00 Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Tanı
Deniz Aygün
14:00 - 14:15 Ara
14:15 - 14:45 Viral Serolojik Testlerin Yorumlanması
Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
14:45 - 15:15 Bakteriyel Serolojik Testlerin Yorumlanması
Soner Sertan Kara
15:15 - 15:30 Ara
15:30 - 16:15 Tüberkülozda Tarama, Temaslı ve Hasta için Laboratuvar Yaklaşımı
Saliha Kanık Yüksek
16:15 - 17:00 İntrauterin Enfeksiyonlarda Antenatal / Postnatal Tanı Testlerinin Değerlendirilmesi
Tuğba Bedir Demirdağ
17:00 - 17:15 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
YENİDOĞAN UYGULAMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIM KURSU
"TERM YENIDOĞANIN İLK GÜNLERİ"
SALON E
Kurs Yöneticileri: Asuman Çoban, Merih Çetinkaya

Kursun Amacı: Çocuk Hekimlerinin Term yenidoğanın doğumhanede, anne yanında bakımını sağlamayı öğrenmesi ve sık karşılaşılabilecek sorunları çözebilmesi

Kursun Öğrenim Hedefleri

Çocuk hekimlerinin;

 • Canlandırma konusunda acil tedavi ve bakımı yapabilmeleri
 • Doğumhanede karşılaşabileceği sorunları tanıyabilmesi ve çözüm bulması
 • Doğum sonrası solumayan ve asktik bebeğin yönetimi
 • Term bebeklerde farklı solunum sıkıntısı nedenleri ve tedavisinin belirlenmesi
 • Hipoglisemi tanımını, riskli bebekleri, semptomlarını, tanı ve tedavi yaklaşımını yapabilmesi
 • Taburculuk öncesi sarılık risk faktörlerini belirleyip izlem planını yapabilmesi
 • Term bebeğin taburculuğa hazırlanmasını ve sonraki izlem planını oluşturabilmesi
13:00 - 13:15 Açılış
13:15 - 13:45 Doğumhanede Altın Dakika ve Değerli Dokunuşlar
İbrahim Hirfanoğlu
13:45 - 14:15 Doğum Salonunda Solumayan Bebek
Fuat Emre Canpolat
14:15 - 14:45 İlk Saatlerde Solunum Sıkıntısı Olan Yenidoğan
Mehmet Yalaz
14:45 - 15:00 Eve Götürülecek Mesajlar
İbrahim Hirfanoğlu, Fuat Emre Canpolat, Mehmet Yalaz
15:00 - 15:30 Ara
15:30 - 16:00 Hipoglisemik Yenidoğan
Leyla Bilgin
16:00 - 16:30 Taburculuk Öncesi Sarılık Açısından İzlem
Asuman Çoban
16:30 - 17:00 Yenidoğanın Taburculuğa Hazırlığı
Ferit Kulalı
17:00 - 17:15 Eve Götürülecek Mesajlar
Leyla Bilgin, Asuman Çoban, Ferit Kulalı
17:15 - 17:30 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
ALERJİ VE ASTIM KURSU
SALON F
Kurs Yöneticileri: İpek Türktaş, Mustafa Arga

Kursun Amacı: Çocuk hekimlerinin günlük pratikte sık karşılaştıkları alerjik hastalıklarda ve çocukluk çağı astımında klinik değerlendirme, tedavi ve izlem süreçlerinin güncellenmesi

Kursun Öğrenim Hedefleri

Çocuk hekimlerinin;

 • Hangi çocuğun astıma sahip olduğunu klinik ve laboratuvar özelliklerine göre belirleyebilmesi
 • Astımlı çocuğun kronik izlem ve tedavisini güncel rehberlere göre yönetebilmesi
 • Evde ve acil serviste akut astım alevlenmesine sahip çocukta optimal tedavi yaklaşımını ve izlemini yapabilmesi
 • Anafilaksi nedenlerini, güncel klinik tanı kriterleri bilmesi, akut anafilaksi epizodunda optimal tedavi yönetimini yapabilmesi
 • Ürtiker veya anjioödeme sahip çocuğun tanı, tedavi ve izlemini yapabilmesi
 • Tekrarlayan anjioödeme sahip çocukta ne zaman herediter anjioödem düşünmek gerekir, tanısal değerlendirme ve akut atak tedavisini yapabilmesi
12:45 - 13:00 Açılış
13:00 - 13:45 Çocukluk Çağı Astımında Tanı
İpek Türktaş
13:45 - 14:00 Ara
14:00 - 14:45 Kronik Astım Tedavisinde Güncel Yaklaşım, Neler Değişti?
Arzu Bakırtaş
14:45 - 15:00 Ara
15:00 - 15:45 Çocuklarda Akut Astım Alevlenmesinde Tedavi ve İzlem
Metin Aydoğan
15:45 - 16:00 Ara
16:00 - 16:45 Anafilaksi Tanı ve Tedavisi
Özlem Cavkaytar
16:45 - 17:00 Ara
17:00 - 17:45 Çocuklarda Ürtiker/Anjioödem Tanı ve Tedavisi Nasıl Olmalı?
Koray Harmancı
17:45 - 18:00 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
ÇOCUK ACİL VE YOĞUN BAKIM KURSU
SALON G
Kurs Yöneticileri: Dinçer Yıldızdaş, Agop Çıtak

Kursun Amacı: Çocuklarda acil ve yoğun bakım gerektiren durumlarda en uygun yaklaşım ve yönetimi kanıta dayalı olarak anlatmayı ve acil girişim uygulamaları ile pekiştirmeyi amaçlayan bir kurstur.

Kursun Öğrenim Hedefleri

 • Acil ve yoğun bakım gerektiren tıbbi durumların ayırıcı tanısını yapar, bu doğrultuda laboratuvar testleri ve klinik yönetim konusunda seçenekleri tartışabilir
 • Çocuk acil hastasına yapılandırılmış yaklaşımı öğrenir
 • Çocuklarda sepsisi tanıyabilmeyi, patazyolojisini, erken ve geç dönem bulgularını, ayırıcı tanısını ve tedavisini yapabilmeyi öğrenir.
 • Solunum sıkıntısının tanımını, nedenlerini, ayırıcı tanısını, monitorizasyon tekniklerini ve tedavisini öğrenir
 • KİBAS tanımını, etiyolojik nedenlerini, zyopatolojik sınıandırılmasını, kliniğini ve tedavisini yapabilmeyi öğrenir
 • Status Epileptikusun tanımını, etiyolojik nedenlerini, kliniğini ve tedavisini yapabilmeyi öğrenir
 • Zehirlenme şüphesi olan hastaların ayırıcı tanısını yapar, klinik yaklaşımı, gerekli tetkikleri, tanıya göre tedaviyi düzenlemeyi bilir ve tedavi eder
 • Çocuk Yoğun bakım ünitelerinde beslenmenin önemini, enteral-parenteral beslenme endikasyonlarını, zamanlamayı, beslenme ürünleri ve beslenme sırasında gelişebilecek komplikasyonlarını bilir ve müdahale eder
12:45 - 13:00 Açılış
13:00 - 13:25 Çocuk Acil Hastasına Yapılandırılmış Yaklaşım
Hayri Levent Yılmaz
13:25 - 13:30 Soru - Cevap
13:30 - 13:55 Septik Şok ve Tedavisi
Agop Çıtak
13:55 - 14:00 Soru - Cevap
14:00 - 14:25 Solunum Sıkıntısı Olan Çocuğa Yaklaşım
Mutlu Uysal Yazıcı
14:25 - 14:30 Soru - Cevap
14:30 - 14:55 Status Epileptikus ve Tedavisi
Murat Duman
14:55 - 15:00 Soru - Cevap
15:00 - 15:30 Ara
15:30 - 15:55 Zehirlenmelere Genel Yaklaşım
Özlem Tekşam
15:55 - 16:00 Soru - Cevap
16:00 - 16:25 KİBAS ve Tedavisi
Dinçer Yıldızdaş
16:25 - 16:30 Soru - Cevap
16:30 - 16:55 Çocuklarda Çoklu Travmaya Yaklaşım
Alkan Bal
16:55 - 17:00 Soru - Cevap
17:00 - 17:25 Çocuk Yoğun Bakım Hastasında Beslenme
Tanıl Kendirli
17:25 - 17:30 Soru - Cevap
17:30 - 17:45 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
OLGULARLA GENEL PEDİATRİ HASTALARINA KLİNİK VE RADYOLOJİK YAKLAŞIM KURSU
SALON H
Kurs Yöneticisi: Özlem Tekşam, Mithat Haliloğlu

Kursun Amacı: Çocuk hekimlerinin günlük pratiklerinde sık karşılaştıkları önemli bazı hastalıkların klinik değerlendirme sürecinin güncellenmesi ve bu hastalıkların tanı sürecinde kullanılan radyolojik görüntülemelerin seçimi, yorumlanması ve ayırıcı tanıya olan katkılarının değerlendirilmesi.

Kursun Öğrenim Hedefleri

 • Genel pediatri pratiğinde sık görülen bazı tıbbi durumların ayırıcı tanısını yapabilmek, bu doğrultuda laboratuvar testleri ve klinik yönetim konusunda seçenekleri değerlendirmek
 • Tanı ve tedavi aşamasında kararlar verirken kanıta dayalı kapsamlı bir klinik ve radyolojik değerlendirme yapabilmek, radyolojik görüntüleme yöntemlerinin algoritmasını tartışmak
 • Klinisyen ve radyolog işbirliğinin önemini vurgulamak
12:45 - 13:00 Açılış
13:00 - 13:40 Boyunda Şişlik: Hangi Görüntüleme? Ne Zaman?
Hasan Tezer, Evrim Özmen
13:40 - 14:20 Akciğer Grafisinde Lezyon: Ayırıcı Tanıyı Nasıl Yapalım?
Ayşe Tana Aslan, Mithat Haliloğlu
14:20 - 15:00 Karın Grafileri: Nasıl Yaklaşalım? Ne Zaman İleri Görüntüleme Yapalım?
Özlem Tekşam, Mithat Haliloğlu
15:00 - 15:20 Ara
15:20 - 16:00 Genitoüriner Sistem: Olgularla Ayırıcı Tanı
Emel Isıyel, Mithat Haliloğlu
16:00 - 16:30 İskelet Displazilerine Klinik ve Radyolojik Yaklaşım
Pelin Özlem Şimşek Kiper, Mithat Haliloğlu
16:30 - 17:10 Kranial Görüntüleme: Olgularla Klinik ve Radyolojik Değerlendirme
Özlem Tekşam, Evrim Özmen
17:10 - 17:20 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış
ÇOCUKLARDA BESLENME KURSU
SALON J
Kurs Yöneticileri: Ayşe Selimoğlu, İlyas Okur

Kursun Amacı: Bebek ve çocuk beslenmesinin önemi, bebek beslenmesinde anne sütünün önemi ve özellikleri, tamamlayıcı beslenme, büyüme-gelişmenin izlenmesi ve değerlendirilmesi, okul öncesi, okul ve adolesan döneminde beslenme özellikleri, beslenmeye ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri konularında bilgilendirmektir.

Kursun Öğrenim Hedefleri

 • Genel pediatri pratiğinde bebek beslenmesinde anne sütünün önemini vurgulamak ve emzirme danışmanlığının yöntemlerini tartışmak
 • Bebek beslenmesinde tamamlayıcı beslenmeye geçiş ve tamamlayıcı beslenmede dikkat edilmesi gereken noktaları vurgulamak, büyüme ve gelişimdeki önemini tartışmak
 • Bebek beslenmesi sonrası çocukluk dönemlerinde (oyun, okul, ergenlik dönemleri) beslenmenin önemini vurgulamak ve dikkat edilmesi gereken noktaları tartışmak
 • Bebek ve çocuk beslenmesinde uygun vitamin ve mineral desteklerinin önemini vurgulamak, beslenme pratiğinde vitamin ve minerallerin yerini tartışmak
 • Çocuk beslenme döneminde çocuklarda görülen iştahsızlık konusunu tartışmak, iştahsız çocuk tanısını belirleyerek ilgili sorunların çözüm önerilerini tartışmak
13:00 - 13:10 Açılış
13:10 - 13:55 Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı
Canan Türkyılmaz
13:55 - 14:40 Tamamlayıcı Beslenme
Aysu Çamurdan
14:40 - 15:25 Oyun, Okul Çocuğu ve Ergen Beslenmesi
Aydan Kansu
15:25 - 15:40 Ara
15:40 - 16:25 Çocuklarda Vitamin ve Mineral Desteği
İlyas Okur
16:25 - 17:10 İştahsız Çocuğa Yaklaşım
Funda Çetin
17:10 - 17:20 Kursun Değerlendirilmesi ve Kapanış